Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

Galerijflats Hakfort, H-buurt Bijlmermeer
Wonen

Betaalbaar wonen

Amsterdam is booming. Alleen niet voor iedereen. De gemeente moet daarom echt ingrijpen op de woningmarkt en niet terugdeinzen voor onorthodoxe maatregelen.

Lees meer
Kinderen uit Zuidoost op de harloopbaan Sportpark Zuidoost
Diversiteit

Een divers Zuidoost

Wij staan voor een vrijzinnige stad waar iedereen zonder schaamte of angst zichzelf kan zijn.

Lees meer
eerlijk delen - twee kindjes.jpg
Ongelijkheid

Eerlijk delen

In Amsterdam roepen we toenemende ongelijkheid een halte toe en maken we gelijke kansen voor iedereen.

Lees meer
meedoen zonder schulden.jpg
Schulden

Meedoen zonder schulden

Schulden zijn niet ‘eigen schuld, dikke bult’. Het is een groot maatschappelijk probleem dat mensen in langdurige armoede stort en levens van gezinnen ontwricht...

Lees meer
Bewoonsters van het verpleeghuis Evean Korthagenhuis
Zorg

Menselijke zorg

Iedereen moet daarom de beste zorg kunnen krijgen, ongeacht inkomen of vermogen. We blijven ons daarom inzetten voor het verlagen van zorgkosten van...

Lees meer
Leerlingen van basisschool Crescendo in Zuidoost
Onderwijs

Onderwijs

GroenLinks wil dat alle kinderen een eerlijke kans krijgen. Goed onderwijs is voor iedereen even toegankelijk en laat kinderen met verschillende achtergronden...

Lees meer
Buurtmoestuin Evergreen bij Egoli, Zuidoost
Participatie

Participeren in de buurt

Het is belangrijk dat inwoners van Zuidoost actief betrokken zijn bij hun wijk. De overheid moet daarom 'doe-het-zelf' initiatieven van bewoners stimuleren als...

Lees meer
ruimte voor voetganger en fietser - fiets in Amsterdam.jpg
Ruimte

Ruimte in de stad

Met 17 miljoen toeristen, 850.000 inwoners en 350.000 forenzen wordt het steeds drukker in de stad. Wij kiezen voor ruimte voor de voetganger, fietser en...

Lees meer
zonnepanelen op school Zuidoost
Duurzaamheid

Schone energie

We willen een gezonde planeet met een veilig klimaat achterlaten aan onze kinderen. Daarom kiezen we voor schone energie.

Lees meer
Markt in Ganzenpoort, Zuidoost; Groente en fruitkramen
Economie

Wijkeconomie

In Zuidoost is een levendige informele (grijze) economie. GroenLinks wil het voor mensen makkelijker maken om over te stappen naar het formele (witte) circuit.

Lees meer