We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merken en de laatste die haar kunnen stoppen. Daarom moeten er de komende jaren grote stappen worden gezet om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Amsterdam fossielvrij

Amsterdam wordt een aardgasvrije stad in 2030. Een gemeentelijk warmtebedrijf wordt opgericht om deze omslag mee te helpen maken. De Amsterdamse haven bouwt al haar steenkool en benzine activiteiten zo snel mogelijk af en richt zich voortaan op duurzame innovatieve bedrijven. Tot slot geven we als gemeente zelf het goede voorbeeld. Uiterlijk in 2030 is de hele gemeentelijke organisatie klimaatneutraal.

De komende periode investeren we fors in hernieuwbare energie. In 2022 liggen er 1 miljoen zonnepanelen op de Amsterdamse daken. Ook hier geven we zelf het goede voorbeeld. Alle daken van gemeentepanden worden opgesteld voor energiecoörperaties. Daarnaast plaatsen we minstens 30 windmolen, ook als de provincie niet wil meewerken.

Zuidoost

Zuidoost heeft veel mogelijkheden om te verduurzamen. Zo zijn een groot aantal daken van koop- en huurwoningen geschikt voor zonne-energie. Een aanpak waarin isolatie gecombineerd wordt met zonnepanelen en slimme, energiebesparende maatregelen, vermindert de energierekening van bewoners flink.

De overheid moet zelf het goede voorbeeld geven door alle openbare gebouwen (bijna) energieneutraal te maken.

Innovatieve financiering is nodig omdat de traditionele investeerders het laten afweten. Waar bottum up initiatieven van bewoners en top down initiatieven van (groene) bedrijven en overheid elkaar vinden, kan een productieve samenwerking ontstaan. In de onlangs verschenen 'Wijkverkenning Gaasperdam' wordt duurzaamheid als één van de speerpunten voor verbetering van de wijk genoemd. Dit wordt sterk bepleit door GroenLinkse Gaasperdammers en andere bewoners.

Gaasperdam kan een voorbeeld worden voor heel Amsterdam door het invoeren van gescheiden afvalinzameling, het energiezuinig maken van woningen en het bouwen van energieneutrale woningen langs de overkapping van de Gaasperdammerweg. 

Verduurzamen in Zuidoost kan ook door het ombouwen van leegstaande kantoren in Amstel III tot betaalbare woningen voor studenten en jongeren. Daarnaast kunnen mogelijkheden voor verantwoorde stadslandbouw in leegstaande kantoren worden onderzocht en gerealiseerd. In dit gebied kan bovendien een grote slag worden geslagen met energiebesparing en het zelf opwekken van energie. Daarvoor moet het project 'Energiek Zuidoost' zoveel mogelijk worden gestimuleerd.