Afdeling

Het gaat goed met GroenLinks! Ook in Amsterdam Zuidoost wil GroenLinks natuurlijk veel doen. We hebben dan ook een eigen afdeling die zich met Amsterdam Zuidoost bezig houdt.
De afdeling heeft een fractie in de bestuurscommissie. Zij wordt bijgestaan door een steunfractie. GroenLinks is met Sandra Grep daarnaast in het dagelijks bestuur van het stadsdeel vertegenwoordigd.
 

De afdeling GroenLinks Amsterdam Zuidoost wordt geleid door een bestuur. Het afdelingsbestuur faciliteert het werk van onze mensen in de bestuurscommissie en organiseert politieke activiteiten. Op dit moment bestaat het uit 4 mensen:

  Voorzitter: Bert Meester
  Secretaris: Adri Bloem
  Penningmeester: Dick Pellegrom
  Algemeen bestuurslid:Sandra Grep
  Campagneleider verkiezingen: Sandra Grep

Wil je graag betrokken worden bij wat we doen, of heb je een vraag of opmerking? Contact opnemen met de fractie of het afdelingsbestuur kan via: amsterdamzuidoost@groenlinks.nl

Actuele berichten zijn ook te zien op onze facebook pagina.