Wijkeconomie

In Zuidoost is een levendige informele (grijze) economie. GroenLinks wil het voor mensen makkelijker maken om over te stappen naar het formele (witte) circuit.

Bijvoorbeeld door te zorgen dat er in het stadsdeel plekken komen waar minder regels gelden, zodat mensen eenvoudig een eigen bedrijf kunnen
beginnen.

G-cab
G-cabs

Dat kan een kapsalon zijn waar je als kapper één of meerdere dagen een stoel kunt huren, of een ruimte waar je één dag in de week kookt en maaltijden
verkoopt die thuis worden opgegeten. Ook snorders kunnen wit werken: als chauf feur op een G-cab - het kleinschalig OV taxisysteem in Zuidoost dat mensen
van deur tot deur vervoert.

GroenLinks wil ook graag plekken waar mensen de oogst van hun moestuinen of zelfgemaakte spullen mogen verkopen. Een boerderijwinkel, waar boeren uit
de omgeving hun producten kunnen verkopen, bijvoorbeeld bij Langerlust, zou fantastisch zijn. Ook
willen we kiosken voor kleine ondernemers en kleine horeca met terrasjes rond de marktpleinen. Dit maakt het straatbeeld
levendiger en het aanbod gevarieerder.Als er een bloeiende lokale economie in Zuidoost is biedt dit kansen voor startende ondernemers en werkzoekenden. In een
actieplan voor lokale ZZP'ers kunnen maatregelen voor netwerkvorming en huisvesting worden uitgewerkt. En starters met een onderbouwd ondernemingsplan kunnen
een beroep doen op microkrediet.   In een lokaal LETS-systeem kunnen diensten worden geruild via een alternatieve munt of coupons. Mensen die nu buiten het reguliere arbeidscircuit vallen, kunnen zo hun diensten tegen betaling aanbieden. Ook asielzoekers, illegalen en anderen zonder werkvergunning kunnen meedoen en zo voorzien in hun levensonderhoud
en bijdragen aan de wijkeconomie. De buurt-marktplaats 'ZoiiZo', waar mensen vrijwillig hun diensten aanbieden, kan ook met het LETS-systeem worden verrijkt.
Zo kunnen we samen zorgen voor een opwaartse spiraal waarin iedereen meer mogelijkheden heeft!