Daarnaast willen we zorgen dat mensen elkaar tegenkomen in de wijk. Daarom is het belangrijk dat er in de verschillende wijken ruimtes zijn waar (groot)ouders en (klein)kinderen heen kunnen om elkaar te ontmoeten. De buurthuizen kunnen hierin een belangrijke rol spelen.  

Ook moeten bewoners - waar mogelijk - actief betrokken worden bij de plannenmakerij en het (open) planproces. Dat kan door de traditionele inspraakprocedures te vervangen. Bij verschil van mening hakt de Stadsdeelcommissie dan de knoop door.

Ook moeten buurtplatforms de mogelijkheid krijgen om te kiezen hoe hun wijkbudget wordt besteedt. Want als weallemaal meedoen, krijgen we veel meer voor elkaar!