De standpunten zoals die in het verkiezingsprogramma van GroenLinks Amsterdam staan, gelden ook voor Zuidoost. Daarnaast heeft GroenLinks Zuidoost extra aandacht voor de volgende punten:

1. Participatie
2. Zorg op maat
3. Onderwijs en behoud aanvullende maatregelen
4. Armoedebestrijding
5. Versterken van de wijkeconomie
6. Vluchtelingen
7. Duurzaamheid
8. Groen

De gekozen GroenLinks vertegenwoordigers zullen zich hiervoor inzetten in de stadsdeelcommissie en deze punten met hart en ziel bepleiten bij de centrale gemeenteraad.

Zuidoost is bijzonder

Het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost heeft als multiculturele wijk afgelopen jaren een ingrijpende verandering doorgemaakt. Zo is de Bijlmer van een monotone hoogbouwwijk veranderd in een wijk met een gevarieerde architectuur en bevolkingssamenstelling. Zuidoost heeft er veel voorzieningen bij gekregen en is één van de groenste stadsdelen van Amsterdam.

Zuidoost is talentvol en kansrijk

Zuidoost is op de goede weg. Wel is er nog veel te doen op het gebied van onderwijs, werk, welzijn en participatie. In de afgelopen periode is gebleken dat dit kan: zo is er volgens de rijksinspectie geen enkele zwakke school meer in Zuidoost. Bij jong en oud in Zuidoost is veel talent aanwezig. Kansen bieden en grijpen is dus waar het in Zuidoost om gaat!

Zuidoost is duurzaam

Het is belangrijk om in het stadsdeel zonne-energie, isolatie en energiebesparende maatregelen te stimuleren. Zuidoost is ook één van de groenste stadsdelen, waar het goed toeven is voor fietsers, wandelaars, sporters en dieren. En dat kan nog veel beter!