In een divers en veelzijdig stadsdeel als Zuidoost, is het noodzakelijk dat zorgverleners begrip opbrengen voor de culturele achtergrond van hun cliënten.

Daarom moet er worden geïnvesteerd in zorg die gevoelig is voor de verschillende manieren waarop mensen met het leven omgaan, elkaar steunen en met elkaar communiceren. Het is belangrijk dat zorgverleners toegang hebben tot de plekken waar de mensen die zorg nodig hebben, zich thuis voelen.

Zorg is maatwerk en kan het beste dichtbij huis worden georganiseerd. Door de zorg in kleine wijkteams te organiseren, is er optimale afstemming op de behoefte van de mensen waarom het gaat. Welzijnsorganisaties en de informele zorg (zoals het netwerk van ouderen) moeten deel uitmaken van de wijkteams. De Stadsdeelcommissie - die de ogen en oren van Zuidoost moet zijn - zorgt ervoor dat in deze afstemming tussen zorgaanbieders en cliënten wordt geïnvesteerd Culturele achtergronden zijn van invloed op zaken die in de zorg van belang zijn. Daarom moet het 'Kenniscentrum multiculturele ouderenzorg' worden gehandhaafd. Want als zorgaanbieders en –vragers elkaar beter begrijpen, wordt de hele maatschappij daar gezonder van!