Amsterdam is een ongelooflijk rijke stad, maar mensen met een lager inkomen hebben het er vaak moeilijk. Terwijl multinationals grote winsten opstrijken en belasting ontwijken, komen vele Amsterdammers moeilijk rond en worstelen ze met schulden. Een gewone baan kan zorgen voor (financiële) zekerheid en zingeving. Maar om goed te kunnen leven, participeren en wonen in Amsterdam mag het niet uitmaken of je wel of niet betaald werk hebt. Werk, sociaal werk, vrijwilligerswerk, mantelzorg of welke vorm van participatie dan ook, hoort gelijk te worden gewaardeerd.

Wij geloven dat mensen mee willen doen in de samenleving. De gemeente is er om mensen te begeleiden en te ondersteunen die dat nodig hebben. Dwang en repressie helpen niet om mensen aan het werk te krijgen – hulp en aandacht wel. We blijven ons daarom verzetten tegen de verplichte tegenprestatie voor een uitkering.