Meer Amsterdammers betekent ook meer woningen. De komende 10 jaar komen er 75.000 extra woningen bij, waarvan minimaal 10.000 voor studenten en werkende jongeren. Zo kunnen we de groeiende vraag bijbenen.

Om de sociale mix in de stad te bewaken stoppen we met de verkoop van sociale huurwoningen. We richten een gemeentelijk woningcoöperatie op die zorgt voor meer betaalbare woonruimte voor kwetsbare groepen en lage en middeninkomens. Bij nieuwbouwprojecten gaan we uit van 40-40-20 (40% sociale huur, 40% middelduur en 20% dure huur en koop).

Er wordt niet in de hoofdgroenstructuur gebouwd. We kiezen voor verdichting en hoogbouw, maar zoeken daarbij nadrukkelijk een balans tussen voldoende nieuwe woningen en een aantrekkelijke, groene leefomgeving die ontmoeting en sociale cohesie bevordert. Alle nieuwbouw wordt circulair gebouwd.