Bert Meester is penningmeester van GroenLinks Amsterdam-Zuidoost.