Simion Blom (foto:Hans Mooren)
Simion Blom (foto:Hans Mooren)

Simion Blom tijdens 4 mei herdenking: "Vrijheid geef je door"

Een stille tocht vanaf Station Holendrecht naar het monument voor wooncentrum De Drecht ging vooraf aan de dodenherdenking. Dit jaar was GroenLinks aan de beurt om de 4 mei lezing bij dit bevrijdingsmonument uit te spreken. Simion Blom (gemeenteraadslid en bewoner van Zuidoost) sprak hier namens zijn partij. "Vrijheid geef je door" was de boodschap die hij aan de deelnemers meegaf.

Simion haalde eerst een persoonlijke herinnering op aan de joodse oma van een schoolvriendin. Deze vrouw overleefde als enige van haar familie de oorlog. Nadat ze terugkwam uit het kamp kreeg zij echter een kille ontvangst in Nederland. Daardoor bleef bij haar de angst bestaan dat de jodenvervolging ooit weer herhaald zou kunnen worden.

Daarna verbond Simion de herdenking van de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog met het huidige maatschappelijke klimaat waarin intolerantie en racisme toenemen.

Simion:
"We herdenken vandaag door stil te staan en te bezinnen. Want vrijheid is geen gegeven. Het is een verantwoordelijkheid waar altijd aan gewerkt moet worden. We herdenken om vrijheid door te geven.

Door de herinnering levend te houden, verkleinen we de kans op herhaling. De herhaling van het zwijgend voorbijgaan aan haat, discriminatie en misdaden jegens onze medemensen. Laten we ook vandaag luisteren naar de boodschap van het verleden. Want als we de geschiedenis achter ons zien, maar niet begrijpen, zijn wij gedoemd die te herhalen".

"Tegenwoordig gaan steeds meer gesprekken die ik heb met mensen over de vrees die zij hebben voor de toekomst van onze samenleving. Er zijn spanningen. Spanningen die de vrijheid van anderen inperken, omdat discriminatie en racisme steeds meer genormaliseerd wordt. Maatschappelijke discussies worden de afgelopen jaren gekenmerkt door hard taalgebruik. Op hoge toon wijzen wij steeds meer naar de ander. De ander die niet op onszelf lijkt. Met steeds meer woede reageren we op landgenoten. Dit leidt duidelijk tot toenemende kloven, wantrouwen en uitsluiting. Vaker worden de grenzen opgezocht in discussies.
Er zijn talloze voorbeelden die ons op het hart drukken in te staan voor vrijheid en die door te geven. We zien steeds vaker dat Moslima’s met een hoofddoek en Joden met een keppeltje op straat worden bespuugd of geslagen. Moskeeën en Synagogen die permanent beveiligd moeten worden, vanwege dreigingen. Mensen die willen migreren, omdat zij zich steeds minder thuis voelen en soms zelfs angst ervaren. Angst voor wat de toekomst van onze samenleving zal zijn.

Hoe kunt u de vrijheid van uw naasten bewaren, bewaken en doorgeven? Laten we onszelf die vraag stellen, maar bovenal laten we daar ook bewust naar handelen.Want vrede is niet de afwezigheid van oorlog. Het is handelen door tolerant en solidair te zijn maar vooral door vrijheid door te geven".

Na Simion sprak Muriel Dalgliesh als voorzitter van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Zuidoost. Leerlingen van basisschool Samenspel droegen daarna gedichten voor, de muzikale omlijsting werd verzorgd door het bekende duo Young Released. Precies om acht uur was iedereen twee minuten stil waarna door tal van maatschappelijke organisaties en politieke partijen kransen en bloemen werden gelegd bij het monument omringd door leden van Scouting Holendrecht.

De volledige tekst van de speech door Simion Blom kan hieronder geopend of gedownload worden.