GroenLinks Zuidoost zet zich in voor duurzame oplossingen, want waarom slopen als je kan hergebruiken? Dat geldt ook voor de garage Kempering. Bestuurder Dirk de Jager heeft samengewerkt met de Stadsdeelcommissie van Zuidoost aan een nieuwe koers voor herontwikkeling van de garage. 

De Stadsdeelcommissie van Zuidoost heeft, met grote meerderheid, een advies gegeven waarin o.a. wordt voorgesteld om een grondig onderzoek uit te laten voeren naar de fysieke staat van garage. Ook vinden we het van groot belang dat voor de directe bewoners wat gedaan wordt aan de leefbaarheid rond de garage. Alle leden van de stadsdeelcommissie (met uitzondering de leden van de VVD) stonden achter dit advies.
 
Het onderzoek is nu klaar en er is goed nieuws! Er is onderzocht of herontwikkeling van de garage mogelijk is en de garage herkenbaar blijft, voorzien van andere functies.

En dat kan! Zo blijkt de fysieke staat van de garage minder slecht dan in eerste instantie werd gedacht. Met de nodige bescherming tegen verder verval, enkele reparaties en eventuele versteviging, zijn er zeker mogelijkheden.

Er wordt nu een marktconsultatie voorbereid waaruit moet blijken of de herontwikkeling voor de marktpartijen een haalbare zaak is. Als eis geldt dat na herontwikkeling de oorspronkelijke functie van het gebouw blijvend ervaren moet kunnen worden. Een tweede eis betreft de functie van de kerk (COP). Die blijft behouden op de locatie Kempering. Op basis van de uitkomsten wordt besloten of een aanbesteding wordt opgestart.

De schouw van 6 februari heeft ook inzichtelijk gemaakt dat de buurt aandringt op snelle duidelijkheid over de toekomst van de garage. Het is dan ook wenselijk om het definitieve besluit over al dan niet herontwikkeling van de garage zo spoedig mogelijk te nemen. Daarom wordt de korte marktconsultatie op korte termijn opgestart.