De fractie van GroenLinks wil die hoorzitting gebruiken om input op te halen van wijkbewoners over groen in de wijk. Die input nemen de stadsdeelcommissieleden mee in hun advies over de stedelijke groenvisie 2020, die binnenkort behandeld wordt in de stadsdeelcommissie.

De komende Groenvisie :

  • Heeft aandacht voor alle schaalniveaus( kavel, straat, buurt verbinding park scheg)
  • Zet in op behoud en ontwikkelen van de diversiteit aan groen voor alle Amsterdammers
  • Zet in op groengebieden die openbaar en toegankelijk zijn en ingericht op divers gebruik
  • Heeft verder aandacht voor ecologie/beheer/dieren/sociaal/gezond/voedsel/klimaatadaptie/verbindingen/duurzaam/aantrekkelijke leefomgeving

Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom op deze bijeenkomst. 

12 december - 19.30u - De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11, Amsterdam ZO