De afdeling zoekt nieuwe bestuursleden. GroenLinks Amsterdam is de afgelopen twee jaar enorm gegroeid. Ook in het stadsdeel Zuidoost is GroenLinks bij de afgelopen Gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij geworden. Steeds meer mensen willen actief zijn in de stad om deze inclusiever, groener en socialer te maken. We zijn op zoek naar een diverse groep bevlogen mensen die het leuk vinden om de beweging en onze netwerken specifiek in Zuidoost uit te bouwen en te verdiepen.

Gezocht voorzitter en algemene bestuursleden voor GroenLinks Zuidoost

De afdeling zoekt nieuwe bestuursleden. GroenLinks Amsterdam is de afgelopen twee jaar enorm gegroeid. Ook in het stadsdeel Zuidoost is GroenLinks bij de afgelopen Gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij geworden. Steeds meer mensen willen actief zijn in de stad om deze inclusiever, groener en socialer te maken. We zijn op zoek naar een diverse groep bevlogen mensen die het leuk vinden om de beweging en onze netwerken specifiek in Zuidoost uit te bouwen en te verdiepen.

Gezamenlijk stelt het bestuur een bestuursplan op en bezoekt het bestuur de fractievergaderingen. Daarnaast organiseert het activiteiten (voor leden) en zorgt het voor het (eerste) contact met nieuwe leden, geïnteresseerden en anderen. Bestuursleden worden voor 2 jaar benoemd en de functie is onbetaald.

 

Wat bieden wij?

· Een rol in een gedreven en gezellig bestuursteam

· Een enorm netwerk van enthousiaste mensen waarmee je mag samenwerken

· Een kijkje in de keuken van de lokale politiek

 

De afdeling Zuidoost van GroenLinks Amsterdam zoekt een voorzitter

 

Vind jij het leuk om een enthousiaste groep medebestuursleden aan te sturen? Wil jij graag van de afdeling Amsterdam Zuidoost een bloeiende inclusieve afdeling maken, waar veel mensen actief kunnen worden en zich thuis voelen? Vind je het niet erg om het eerste aanspreekpunt te zijn voor de afdeling Zuidoost? Dan zoeken we jou!

De voorzitter

· Zit bestuurs- en leden-vergaderingen voor;

· Zorgt dat het bestuur als een team functioneert en dat er goede samenwerking is

tussen de afdeling en de fractie;

· Bewaakt en onderhoudt bestaande externe relaties en legt contact met nieuwe

relevante organisaties of personen;

· Onderhoudt contacten met verschillende afdelingen binnen de partij zoals het

Federatiebestuur van GroenLinks Amsterdam, andere afdelingen en met GroenLinks

Landelijk.

 

Profielschets voorzitter

 

De afdeling zoekt iemand die verschillende mensen bij elkaar kan brengen, netwerken kan

onderhouden en uitbreiden en enthousiast wordt van het opzetten van een nieuw bestuursplan voor GroenLinks Zuidoost. Voor deze functie is het belangrijk dat je goede communicatieve vaardigheden bezit en goed overzicht kan houden over wat er in de afdeling speelt. Daarnaast is het belangrijk dat een tijdsinvestering van 1 tot 2 dagdelen per week mogelijk is. GroenLinks Zuidoost streeft ernaar om het bestuur zoveel mogelijk een afspiegeling te laten zijn van het stadsdeel en daarom nodigen we nadrukkelijk mensen met biculturele achtergrond uit om te solliciteren.

 

De afdeling Zuidoost van GroenLinks Amsterdam zoekt algemeen bestuursleden

 

Het bestuur heeft als ambitie om van GroenLinks Zuidoost een nog professioneler georganiseerde afdeling te maken: een afdeling waar alle leden zich thuis voelen en zich nauw bij betrokken voelen. We zijn daarom op zoek naar enthousiastelingen die energie krijgen van het verder uitbouwen van onze afdeling. De functie van algemeen bestuurslid kan heel vrij worden ingevuld in overleg met het bestuur. Vind je het bijvoorbeeld leuk om je bezig te houden met communicatie en (social) media? Activiteiten te organiseren voor GroenLinks-leden en sympathisanten en rondom de campagne? Of vind je het leuk om je bezig te houden met een wijkgerichte organisatie en GroenLinks representatie in de wijk te stimuleren? Of vind het je leuk om het eerste contact met nieuwe leden te doen zodat iedereen zijn plekje vindt in de afdeling? Reageer dan op de vacature van algemeen bestuurslid!

 

Aflopen zittingsperiode secretaris en penningmeester

De tweejarige zittingsperiode van de functies secretaris en penningmeester vervalt per januari 2019. De huidige secretaris Adri Bloem en de penningmeester Bert Meeester hebben beiden aangegeven een volgende zittingsperiode voor deze functies beschikbaar te zijn. Het staat u vrij om ook op deze functies te solliciteren.

Als secretaris ben je verantwoordelijk voor de administratie van de afdeling. Je beheert het ledenbestand, de post, e-mail en de vrijwilligers en hebt ook regelmatig contact met hen. Tevens notuleer je tijdens vergaderingen. Ook ondersteun je het bestuur en de fractie in administratieve taken.

 

De secretaris is verantwoordelijk voor:

· Het zorg dragen voor een gestructureerd samenwerkingsplatform

· Het administreren van inschrijvingen van vrijwilligers

· Het zorg dragen voor notulen en de opvolging van acties.

· Het beheren van de (digitale) post

Als secretaris zoeken we iemand met het volgende profiel:

· Je weet hoe je een planning maakt en bewaakt

· Je bent gemotiveerd om secretariële werkzaamheden te doen

· Je vindt het leuk om te notuleren en administratie bij te houden

· Je bent gestructureerd, gedreven, stressbestendig en flexibel

· Je bent goed in het binden van mensen en teamafspraken maken

· Je bent gemotiveerd je in te zetten voor GroenLinks

 

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor onze afdelingsfinanciën. Onze penningmeester heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 

· In samenspraak met bestuur het tijdig opstellen van een conceptbegroting die de

prioriteiten van het bestuur optimaal ondersteunt;

· Het bewaken van de begroting in relatie tot werkelijke uitgaven;

· Het opstellen van de jaarrekening;

· Het uitvoeren van betalingen en uitbetalen van declaraties;

· Overleg met andere afdelingen over financiën;

· Het zorgen voor een heldere, actuele, eenvoudige en overdraagbare boekhouding.

· De jaarlijkse presentatie van de begroting en verantwoording van de jaarrekening

voor de ALV.

· Het laten controleren van de boekhouding door de kascommissie.

Naast bovenstaande taken verwachten wij van elk bestuurslid dat je actief meedenkt over

het algemene beleid van GroenLinks Amsterdam Zuidoost.

 

Vragen over de verschillende functies of over de procedure kunnen terecht bij Dick

Pellegrom, telefoon 06 2296 9681 of per e-mail: dpelle@zonnet.nl of bij

vincent@groenlinksamsterdam.nl

 

Solliciteren?

 

Een korte motivatie met een CV kunnen uiterlijk tot 29 december 2018 gestuurd worden aan:

GroenLinks Amsterdam Zuidoost, t.a.v. Dick Pellegrom, per e-mail aan dpelle@zonnet.nl.

 

De gesprekken met de interne kandidatencommissie zullen plaatsvinden in januari.

Dit gebeurt door een beoordelingscommissie bestaande uit Dick Pellegrom (algemeen bestuur GroenLinks Amsterdam Zuidoost), Aicha Hamdi (bestuurslid GL Amsterdam en Vincent de Kom (bestuurslid GL Amsterdam). De voordracht op de ALV zal zijn op 17 januari 2019.

De kandidatuur zal door de commissie en bestuur vertrouwelijk worden behandeld. Als

kandidaat heb je altijd de mogelijkheid je kandidatuur in te trekken.