Resultaten Tweede Kamerverkiezingen in Amsterdam Zuidoost 17 maart 2017
Resultaten Tweede Kamerverkiezingen in Amsterdam Zuidoost 17 maart 2017

De verkiezingsuitslag in Amsterdam Zuidoost

De uitslag voor de Tweede Kamerverkiezingen laat in Zuidoost grote veranderingen zien. GroenLinks, voorheen altijd op heel grote afstand van de PvdA, is met 13,9 procent van de stemmen de grootste partij geworden. De Partij van de Arbeid is van 50,8 % procent van de stemmen gedaald tot 12,2 % en is met slechts 15 stemmen minder dan de VVD de derde partij geworden. Nieuwkomer Artikel 1 scoort hoog met 11,1 %

In 2012 was het zo dat de PvdA een absolute meerderheid behaalde van 50% van de stemmen. Daarna kwam lange tijd niets en vervolgens een aantal kleinere partijen met percentages rond de 10% of minder. Nu is het beeld heel gefragmenteerd geworden met een aantal partijen die allemaal even groot zijn en schommelen tussen de 11 en 14 %
GroenLinks is de grootste met 13,9 procent en wordt op de voet gevolgd door VVD en PvdA (elke 12,2 %) daarna door D'66 met 11,2 % en  Artikel 1 met 11,1%. De score van Artikel 1 is hoog in Zuidoost.Ter vergelijking: In andere stadsdelen scoort de partij 1,5 - 2,5 %.

Na Artikel 1 volgt in Zuidoost de SP met 9,1 % (iets gedaald) en de PVV met 8,4% (iets gestegen.) Christenunie, Partij voor de Dieren en CDA zijn gestegen. De Christenunie van 1,5 naar 4,4% en heeft zich daarmee, in tegenstelling tot de landelijke tendens (Christunie blijft gelijk), meer dan verdubbeld. Partij voor de dieren is van 2,3 naar 4,0% gestegen en het CDA van 1,9 naar 3,1%. DENK scoort 3,2%. De SGP is met 0,3 % gelijkgebleven.

Als we het totaal aantal stemmen op linkse/progressieve partijen (D'66, Christenunie en Partij voor de dieren, reken ik hier even bij)  in 2012 vergelijken met dit totaal van 2017, (inclusief Artikel 1 en DENK) ontstaat het volgende beeld:

GroenLinks, PvdA, SP, D'66, Christenunie, Partij voor de dieren in 2012 : 76%
GroenLinks, PvdA, SP, D'66, Christenunie, Partij voor de dieren , Artikel 1, DENK, in 2017: 69,3%

Over het geheel genomen is er iets minder links/progressief gestemd in Zuidoost Maar het gaat hier zeer zeker niet om een heel sterke ontwikkeling.

Tot slot iets over de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. GroenLinks zal uiteraard proberen zichzelf te consolideren en nog groter te worden. De voor deze verkiezingen gevoerde uitzonderlijke campagne heeft een basis gelegd waarop kan worden voortgebouwd.