Conferentie: Zorg voor Jeugdzorg, moet het anders?

GroenLinks Amsterdam Zuidoost vindt goede zorg op maat belangrijk. Omdat er nog veel vragen en onduidelijkheden leven over de toekomst van de (jeugd)zorg, organiseert GroenLinks Zuidoost een bijeenkomst over zorg op woensdag 12 februari 2014 in Podium ZO (voormalig Podium Kwakoe) in AmsterdamZuidoost.

De decentralisatie (transitie) van de Jeugdzorg van landelijke naar gemeentelijke overheid is in volle gang.Het kabinet wil met de“ Nieuwe Jeugdwet” de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheden voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden, overhevelen van gemeentebesturen naar de gemeenten.Met uitzondering van Preventieve opvoedondersteuning (WMO) en Jeugdgezondheidszorg(JGZ), die al onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vielen. (www.vng.nl, Kompas: Transitie Jeugd en Veiligheid en justitie, juni 2013).

GroenLinks Zuidoost onderzoekt samen met zorgverleners, ervaringsdeskundigen en belanghebbenden de hiaten en knelpunten die zij ervaren tijdens de transitie.Hierbij ligt de focus op de zorg voor jongeren vanaf 18 jaar in Amsterdam Zuidoost,die kampen met problemen op diverse leefgebieden, zoals: schooluitval, tienermoeder (en vader)schap, werkloosheid, huisvestings problemen en schulden. Deze jongeren komen in de jeugdzorg nauwelijks aanbod, terwijl hun aantal toeneemt.Vanwege hun leeftijd vallen ze buiten de geïndiceerde zorg en belanden veelal tussen wal en schip.

GroenLinks Amsterdam Zuidoost wil door deze conferentie belangrijke informatie krijgen over de knelpunten van de Jeugdzorg in Amsterdam Zuidoost in het algemeen en voor jongeren vanaf 18 jaar in het bijzonder. Gemeenten zijn immers vanaf 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Als actieve politieke partij, wil GroenLinks Amsterdam Zuidoost daarin haar verantwoordelijkheid nemen. Deelnemers aan de zorgconferentie zijn experts van diverse organisaties en instellingen in de Jeugdzorg en belanghebbenden die affiniteit hebben met Interculturele zorg, mantelzorg etc.
Deze onderwerpen komen ruim aan bod  tijdens de drie thematafels: Maatwerk in de zorg Jonge Mantelzorgers en Schoolmaatschappelijkezorg. Bewoners van AmsterdamZuidoost zijn van harte welkom om hun ervaringen te delenen in gesprek te gaan met de experts en vertegenwoordigers van GroenLinks.

Tekst:Sandra Grep, Amsterdam,4 februari 2014