Volle zaal tijdens actiebijeenkomst 'Metro 53 direct'
Volle zaal tijdens actiebijeenkomst 'Metro 53 direct'

Bewoners, ondernemers en lokale bestuurders samen op de bres voor behoud van "Metrolijn 53 direct"

Een knip in Metrolijn 53 waardoor er geen rechtstreekse verbinding meer is tussen station Gaasperplas en het centrum  heeft grote nadelen en is volstrekt onacceptabel. 
Dit standpunt, onderbouwt met tal van argumenten, brachten bewoners, ondernemers en lokale bestuurders naar voren op de actiebijeenkomst in het Planetarium op 3 mei j.l. georganiseerd door het comite 'Metro 53 direct'

Door de knip zou lijn 53 nog maar rijden tussen station Gaasperplas en Van der Madeweg. Het idee is dat de reizigers op Van der Madeweg overstappen op Metro 54 naar het centrum.
Door bewoners werd naar voren gebracht dat overstappen als gevolg van een knip een gedoe is en makkelijk leidt tot wachttijden al of niet in de regen. Carol Sastro van het Platform Gehandicapten Zuidoost (PGZO) wist overtuigend duidelijk te maken dat overstappen voor gehandicapten een echte hindernis is. Vertegenwoordigers van de Gaasper Camping, Hotel Campanille, Tulip Inn Hotel, en het Planetarium stelden dat naast gedoe een geknipte verbinding minder duidelijk is voor toeristen die gebruik maken van de voorzieningen bij de Gaasperplas.
De directe verbinding met het centrum is een belangrijk 'selling point' en bepaald voor een groot deel de aantrekkelijkheid van de toeristische voorzieningen bij de Gaasperplas. Urwin Vyent, dagelijks bestuurder in het stadsdeel en fractievoorzitter van Groenlinks, voegde daaraan toe dat in het getroffen oostelijk deel van Zuidoost nog veel meer voorzieningen aanwezig zijn en dat het hier gaat om een stadseel in opkomst wat zo te maken krijgt met een verslechtering van het OV. De directe metro verbinding met het centrum is een kwaliteit die belangrijk is voor heel Zuidoost en deze gaat zo voor een groot deel van het gebied verloren. De bestuurscommissie van Zuidoost heeft zich daarom onlangs unaniem uitgesproken voor het behoud van de directe verbinding.
Ook aanwezige bestuurders van Diemen en Ouderamstel lieten weten dat een knip in de lijn nadelig uitpakt voor de bewoners van hun gemeenten en ook de gemeenteraden daar hebben zich uitgesproken voor het behoud van de directe verbinding.

De aanwezige vertegenwoordigers van het GVB en de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam hoorden het gelaten aan. Door de komst van de Noord Zuidlijn, mogelijk strengere veiligheidseisen die vanuit Europa worden opgelegd voor tunnels en andere ontwikkelingen gaat het metronetwerk hoe dan ook veranderd worden.
Gerard Helburg van de Regioraad legde uit dat de raad daarom in een studie een aantal varianten op een rij heeft gezet hoe het netwerk er in de toekomst uit kan gaan zien. De variant zonder directe verbinding van metro 53 is er daar één van en wordt in de studie aanbevolen. Er zijn echter ook varianten waarbij de directe verbinding gehandhaafd blijft. De race is daarom nog lang niet gelopen. De regioraad komt op 11 juli bijeen en belanghebbenden; burgers en organisaties/bedrijven hebben inspraak bij de besluiten van de regioraad. Ellen Swinkels van het GVB benadrukte dat het GVB er is voor de hele stad en dat elke variant voor en nadelen heeft.
Comitee 'M53 Direct' riep mensen op deze bijeenkomst te bezoeken en in te spreken en kondigde aan door te zullen gaan met de acties . Alle aanwezige bewoners kregen daarvoor een pakket met diverse actie-suggesties mee naar huis.