Uitgelicht

Urwin Vyent
Urwin Vyent

Onze fractie in Amsterdam Zuidoost is – zoals altijd natuurlijk – hard aan het werk om de idealen van GroenLinks in dit stadsdeel vorm te geven. Dat klinkt misschien wat abstract, maar juist op stadsdeelniveau gaat dat over hele concrete dingen. Urwin Vyent, fractievoorzitter van GroenLinks Zuidoost en dagelijks bestuurder van het stadsdeel, vertelt er hier graag met enige regelmaat meer over. Dit keer: waar heeft hij zich sinds de vorige verkiezingen voor ingezet en waar ligt de focus voor de toekomst?

In 2014 is het bestuurlijk stelsel gewijzigd. Stadsdelen hebben nu minder bevoegdheden dan voorheen. Zo mogen stadsdelen geen beleid meer maken en hebben zij geen eigen begroting meer. Wij zijn nu afhankelijk van een budget dat door de gemeenteraad beschikbaar wordt gesteld. Ondanks deze wijzigingen heeft GroenLinks Zuidoost tot nu toe aandacht kunnen vragen voor een aantal punten uit haar programma.

Een belangrijk speerpunt voor GroenLinks Zuidoost is het goed leefbaar houden van het stadsdeel. Amsterdam Zuidoost is het groenste stadsdeel van Amsterdam en GroenLinks blijft zich inzetten om dat zo te houden. Vandaar dat wij ons hard blijven maken om voor iedere boom die gekapt wordt een nieuwe in de plaats te zetten.

Daarnaast valt bij vrijwel iedereen die voor het eerst een bezoek brengt aan Amsterdam Zuidoost het multiculturele karakter van het stadsdeel op. En dan gaat het niet alleen om de etnische samenstelling van de bevolking, maar met name ook om de grote mate van bereidheid om goed met elkaar samen te leven in het stadsdeel. Wat GroenLinks betreft is dat een ‘Unique Selling Point’ van Zuidoost. Wij liepen daarom voorop bij het realiseren van het project ‘Bijlmer Meer, Vitrine van Zuidoost’. Een blijvende tentoonstelling en een buurtarchief over Amsterdam Zuidoost, bijeengebracht door de bewoners.

Wij prijzen ons ook gelukkig dat we steeds meer zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven zien. In de verschillende buurten komen meer gescheiden afvalcontainers en moestuinen. Daarnaast zien wij bewoners die regelmatig in hun eigen buurt schoonmaakacties houden en afvalcontainers adopteren. De aandacht van GroenLinks voor duurzaamheid en de informatiebijeenkomsten hierover, begint zo langzamerhand zijn vruchten af te werpen.

Dat geldt ook voor onze inzet op het gebied van jongeren- en studentenhuisvesting in ons stadsdeel. Wij blijven ons hard maken om bij het bouwen van woningen een substantieel deel daarvan te reserveren voor jongeren en studenten, maar ook voor levensloopbestendige woningen. Een gedifferentieerd woningaanbod acht GroenLinks voor Zuidoost zeer belangrijk. Het mag echter niet ten koste gaan van het groene karakter en de leefbaarheid van het stadsdeel.

Om de leefbaarheid verder te versterken hebben wij ons ingespannen voor de continuering van succesvolle onderdelen van het kunst- en cultuurprogramma ‘De Bijlmer Makers’, zoals de Bijlmerbios, Metro Movies, de Bijlmer Battle en Voetjes van de Vloer. Daarnaast werkt GroenLinks Zuidoost hard om meer aandacht te krijgen voor middelen en beleid voor maximale bewonersparticipatie, voor seniorenbeleid en voor het versterken van de wijkeconomie en de informele zorg.

Er liggen nog meer uitdagingen, met name op het gebied van de bereikbaarheid. In sommige buurten moeten bewoners bijna een kilometer lopen naar de bushalte. GroenLinks Zuidoost wil voorop lopen tegen de inkorting van Metro 53 en we zien graag dat het stadsdeel 24 uur bereikbaar is. We denken ook aan een fijnmazig openbaar vervoer.

Nog meer dan genoeg te doen dus!