Participatie

Het is belangrijk dat inwoners van Zuidoost actief betrokken zijn bij hun wijk. De overheid moet daarom 'doe-het-zelf' initiatieven van bewoners stimuleren als het gaat om welzijn, groenbeheer en het opwekken van energie. GroenLinks vindt dan ook dat de overheid maximale ruimte moet bieden en belemmerende regelgeving zoveel mogelijk moet afschaffen.

Daarnaast willen we zorgen dat mensen elkaar tegenkomen in de wijk. Daarom is het belangrijk dat er in de verschillende wijken ruimtes zijn waar (groot)ouders en
(klein)kinderen heen kunnen om elkaar te ontmoeten. De buurthuizen kunnen hierin een belangrijke rol spelen.  
Ook moeten bewoners - waar mogelijk - actief betrokken worden bij de plannenmakerij en het (open) planproces.
Dat kan door de traditionele inspraakprocedures te vervangen. Bij verschil van mening hakt de bestuurscommissie dan de knoop door

Participatie Amsterdam Zuidoost
Ouderparticipatie, ouders van Cresendo

Daarnaast willen we zorgen dat mensen elkaar tegenkomen in de wijk. Daarom is het belangrijk dat er in de verschillende wijken ruimtes zijn waar (groot)ouders en
(klein)kinderen heen kunnen om elkaar te ontmoeten. De buurthuizen kunnen hierin een belangrijke rol spelen.  
Ook moeten bewoners - waar mogelijk - actief betrokken worden bij de plannenmakerij en het (open) planproces.
Dat kan door de traditionele inspraakprocedures te vervangen. Bij verschil van mening hakt de bestuurscommissie dan de knoop door
Ook moeten buurtplatforms de mogelijkheid krijgen om te kiezen hoe hun wijkbudget wordt besteedt. Want als weallemaal meedoen, krijgen we veel meer voor elkaar!