Zuidoost kent veel armoede. Van alle Amsterdamse stadsdelen spant Zuidoost de kroon: de meeste huishoudens met minimuminkomen, de meeste alleenstaande ouders in armoede, de meeste kinderen die opgroeien in armoede, de meeste ouderen (65+) die leven in armoede etc. Volgens de laatst bekende cijfers heeft 25% van de huishoudens een minimuminkomen of minder.

Hoewel armoedebeleid een zaak van de gemeente is, houdt Zuidoost zich er ook intensief mee bezig. In 2007 is - mede op initiatief van GroenLinks - het project “Kansrijk” gestart. Kansrijk is een organisatie die, met een aantal partners, armoede bestrijdt door bij de mensen achter de voordeur te komen. Veel mensen weten immers niet dat er verschillende toeslagen zijn en er bijzondere bijstand bestaat. Kansrijk helpt bij het aanvragen van vergoedingen voor kinderen om te sporten en computers en andere schoolspullen aan te schaffen. Er wordt ook gekeken of mensen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Verder helpen ze met het ordenen van de administratie, geven cursus in budgettering, computerlessen en fietslessen. Ook werkt Kansrijk samen met DWI om mensen aan een betaalde baan te helpen. Het is daarom belangrijk dat Kansrijk in Zuidoost blijft bestaan!

GroenLinks vindt het ook belangrijk dat er goede en gratis opvang is voor kinderen van alleenstaande werkende ouders. Tevens moeten er in de verschillende wijken een overdekte en goed ingerichte ruimtes zijn waar (groot)ouders met hun (klein)kinderen naartoe kunnen gaan om elkaar te ontmoeten en te spelen. De buurthuizen kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

Scholing en werk zijn belangrijk om uit de armoede te raken. Mensen die langdurig een uitkering ontvangen of niet de juiste scholing hebben, hebben vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Juist voor hen moeten alle mogelijkheden worden aangegrepen hen te laten deel nemen aan zogenaamde Social Return projecten. Hierbij stelt de overheid aan de opdrachtgever voorwaarden op het gebied van leer-werk trajecten en arbeidsplaatsen voor langdurig werklozen. Deze werkwijze wordt standaard bij alle grote infrastructurele projecten. In Zuidoost biedt de ondertunneling van de A9 daarvoor een goede gelegenheid.