Duurzaamheid

Zuidoost heeft veel mogelijkheden om te verduurzamen. Zo zijn een groot aantal daken van koop- en huurwoningen geschikt voor zonne-energie. Een aanpak waarin isolatie gecombineerd wordt met zonnepanelen en slimme, energiebesparende maatregelen, vermindert de energierekening van bewoners flink.

De overheid moet zelf het goede voorbeeld geven door alle openbare gebouwen (bijna) energieneutraal te maken.

duurzaamheid
duurzaamheid

Innovatieve financiering is nodig omdat de traditionele investeerders het laten afweten. Waar bottum up initiatieven van bewoners en top down initiatieven van (groene) bedrijven en overheid elkaar vinden, kan een productieve samenwerking ontstaan. In de onlangs verschenen 'Wijkverkenning Gaasperdam' wordt duurzaamheid als één van de speerpunten voor verbetering van de wijk genoemd. Dit wordt sterk bepleit
door GroenLinkse Gaasperdammers en andere bewoners. Gaasperdam kan een voorbeeld worden voor heel Amsterdam door het invoeren van gescheiden afvalinzameling, het energiezuinig maken van woningen en het bouwen van energieneutrale woningen langs de overkapping van de Gaasperdammerweg. Verduurzamen in Zuidoost kan ook door het ombouwen van leegstaande kantoren in Amstel III tot betaalbare woningen voor studenten en jongeren. Daarnaast kunnen mogelijkheden voor verantwoorde stadslandbouw in leegstaande kantoren worden onderzocht en gerealiseerd. In dit gebied kan bovendien een grote slag worden geslagen met energiebesparing en het zelf opwekken van energie. Daarvoor moet het project 'Energiek Zuidoost' zoveel mogelijk worden gestimuleerd. Zuidoost is ook rijp voor een breed aanbod van biologische producten en streekproducten, zowel in winkels als op de markt. Ook standslandbouw, bijvoorbeeld op braakliggend terrein of in leegstaande gebouwen, moet worden gestimuleerd. Om blijvende vervuiling door plastic tegen te gaan, kan op plastic tasjes, bakjes en flessen statiegeld worden geheven. Klanten worden zo gestimuleerd om zelf een boodschappentas mee te nemen naar de markt of de winkel. Als alternatief voor particulier autobezit en gebruik, moeten er meer G-cabs en leenauto's bij de trein- en metrostations staan. 
Kortom: Zuidoost is duurzaam!