Groenlinks op bezoek bij Ubuntu Stadstuin
Groenlinks op bezoek bij Ubuntu Stadstuin

GroenLinks Zuidoost op bezoek bij Ubuntu Stadstuin.

Op 14 mei ging GroenLinks Zuidoost op bezoek bij de Ubuntu Stadstuin. Na hartelijk ontvangen te zijn met koffie en koek werd door Annet van Hoorn uitgelegd hoe de Stadstuin is ontstaan, wat er allemaal gebeurd op dit moment en hoe de toekomstplannen eruit zien.

De Ubuntu Stadstuin is een project van de Empowerment Coöperatie Amsterdam. (ECA)  Deze Coöperatie bestaat uit sociaal ondernemers die allerlei projecten organiseren op het vlak van duurzaamheid en samenleven. De Stadstuin is half april 2016 begonnen op een veld vlakbij het AMC grenzend aan de wijk Holendrecht. Het project is een demonstratie project waarin het gaat om het verenigen van mensen rond het verbouwen van voedsel. Aan eten zit een verhaal vast wat raakt aan verschillende thema's zoals voedselproductie in samenhang met het tegengaan van klimaatverandering en bewuster eten.

Belangrijk idee is om voedsel lokaal te produceren en lokale producten te consumeren. Zo wordt onnodig vervuilend transport voorkomen. Stadslandbouw brengt de productie en consumptie van eten naar de stadsbewoner toe en de stadstuin wil hier een aanjager van zijn.

De tuin bestaat uit een productieveld waar bewoners gezamenlijk werken aan de verbouw van groenten en een aantal privé moestuintjes. Er wordt gewerkt volgens de principes van de Permacultuur.  Perma is een verkorting van het woord permanent. Deze methode wil uitzicht bieden op een verantwoorde biologische landbouw op de lange termijn zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Dit wordt bereikt door een bepaalde opbouw van verschillende gewassen naast elkaar. Dit in tegenstelling tot de enorme akkers met slecht één gewas zoals die in de reguliere landbouw gangbaar zijn. Naast het verbouwen van groenten wordt er ook gewerkt aan een tank waar vis in wordt gekweekt. 

De stadstuin leidt vanzelf weer tot andere activiteiten zoals het verkopen van de geoogste groenten. Zo werd tijdens het bezoek van GroenLinks een winkel geopend waar bewoners voor deze producten terecht kunnen. Op het terrein staat inmiddels ook een tuinhuis met een workshopruimte, een cafeetje en een keukentje .
Er komt steeds meer erkenning voor de positieve sociale rol die de stadstuin in de buurt speelt. Het tuinieren en alles daaromheen is ook heel geschikt om mensen die het moeilijk hebben op sociaal of psychisch vlak een zinvolle fysieke activiteit en een ondersteunende sociale omgeving te bieden.  Daartoe wordt ook samengewerkt met een hulpverlenende instantie uit de buurt.

Belemmerende factor die wordt ervaren is de enorme gedetailleerde regelgeving van de overheid op tal van terreinen. Het is verbazingwekkend wat er aan regels is bedacht rond bijvoorbeeld de ingebruikname van een eenvoudige voedselkar. Aan de andere kant stimuleert het stadsdeel het initiatief met een subsidie omdat het echt om een Sociaal Ondernemen project gaat met maatschappelijke doelen.

De stadstuin zal op termijn verhuizen omdat op de huidige locatie woningen worden gebouwd. Een meer definitieve plek wordt dan gevonden op het dak van de tunnel van de Gaasperdammerweg die met groenvoorzieningen wordt ingericht. Na de uitleg van Annet gingen de GroenLinksers aan het werk op verschillende plekken in de tuin. Daarna werd nog nagepraat onder het genot van een heerlijk soepje en dito broodjes.