Geen mens is illegaal

In Zuidoost wonen mensen uit alle windstreken, zowel legaal als illegaal. GroenLinks Zuidoost vindt dat alle bewoners van het stadsdeel recht hebben op basisvoorzieningen zoals onderwijs (inclusief stageplekken) voor kinderen tot 18 jaar, gezondheidszorg, onderdak, voedsel, kleding en veiligheid.

Toegang tot de formele en informele arbeidsmarkt is hiervoor belangrijk. Dit kan door het verstrekken van een lokale werkvergunning aan mensen
zonder verblijfsvergunning. Deze werkvergunning kan gelden voor een bepaalde tijd in een omschreven gebied en stelt mensen in staat om legaal in hun
eigen levensonderhoud te voorzien, zonder angst voor de politie. (De werkvergunning geeft geen recht op een uitkering.)
Zuidoost heeft hier nu direct mee te maken: op 13 december 2013 heeft een zestigtal uitgeprocedeerde vluchtelingen de leegstaande kantoorpanden bij
Toegang tot de formele en informele arbeidsmarkt is hiervoor belangrijk. Dit kan door het verstrekken van een lokale werkvergunning aan mensen
zonder verblijfsvergunning. Deze werkvergunning kan gelden voor een bepaalde tijd in een omschreven gebied en stelt mensen in staat om legaal in hun
eigen levensonderhoud te voorzien, zonder angst voor de politie. (De werkvergunning geeft geen recht op een uitkering.)
Zuidoost heeft hier nu direct mee te maken: op 13 december 2013 heeft een zestigtal uitgeprocedeerde vluchtelingen de leegstaande kantoorpanden bij
parkeergarage Kralenbeek betrokken. De vluchtelingen komen uit verschillende landen en hebben veelal een traumatische geschiedenis. Ze zijn bang om terug te
worden gestuurd naar hun land van herkomst, als dat al mogelijk is. Daarom zijn ze vastbesloten om hier te blijven. Particulieren doen wat ze kunnen en verlenen
zowel materiƫle, medische en psychologische hulp, maar hun mogelijkheden zijn beperkt.
Een ramp als de Schipholbrand mag zich hier niet voltrekken. Ook moet worden voorkomen dat mensen sterven aan kou, ondervoeding en ziekten die goed
behandelbaar zijn.
GroenLinks Zuidoost vindt daarom dat de lokale overheid de verantwoordelijkheid moet nemen voor de menswaardige opvang van deze kwetsbare groep