Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de afdeling GroenLinks Amsterdam Zuidoost op woensdag 16 december 2020 om 20.00 uur.

In verband met het coronavirus is besloten deze vergadering weer digitaal te organiseren. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de veiligheid van ons allemaal en, daarmee samenhangend, de toegankelijkheid van de vergadering.

Via deze link kan je deelnemen: 
https://jitsi.groenlinks.nl/GLAmsterdamZuidoostALV16122020  

Gebruik bij voorkeur Chrome als internetbrowser. Hier vind je een korte handleiding over Jitsi.

Agenda

 1. Opening / mededelingen                                                               
 2. Verslag vorige vergadering van 5 november 2020 
 3. Financiële stukken:
  1. Financiëel jaarverslag 2019
  2. Begroting 2020
  3. Begroting 2021
 4. Toelichting op “communicatieplan 2021” door Mhadhavi Gharbharan
 5. Activiteitenplan 2021, toelichting en input van de leden
 6. Rondvraag en sluiting